látogató számláló
  
AFP4-a PRI Anyagi függetlenség programjának negyedik jövedelemtermelő vonala.....


A PRI AFP program negyedik jövedelemtermelő stratégiájának
részletes működési leírása, szabályzata.

 
Figyelem!
Regisztráció esetén, az itt leírtakat,az AFPműködési leírásával és a
PRI általános feltételeivel együtt kell tudomásul venned és elfogadnod.....


1.- Általános tudnivaló az AFP4-ről:

- Ki lehet tagja az AFP4 programunknak..
- Tagja lehet minden 18 évét betöltött személy..
- Tagja lehet minden olyan vállalkozás, vagy közösség, mely adószámmal rendelkezik.

- Az AFP4 tagjává válik továbbá a FACEBOOK-MARKETING Program II-dik moduljának a tagja is.
2.-Mi az AFP4 program terméke:
A program terméke, a Partner Reklám Iroda bármelyik banner csomagja, és az "ELIT" online-marketing közösség tagsága.....

Az AFP4 program automatikusan kapcsolódik minden banner csomaghoz.

3.- Az AFP4 három  szintje.
Alap szint, ahol a megvásárolt banner csomag árából 5.000.-Ft bekerül az AFP4 program jutalék termelő elosztó rendszerébe
.

Fontos megjegyzés! 
MINI Bannercsomag vásárlásnál, ha a vásárló nem tagja az AFP-nek, akkor az első kifizetett AFP4 jutalékából el kell indítania az AFP három másik vonalát, 1524.-Ft ,és 1.270.- Ft, összesen 2.794.-Ft befizetésével...

AZ AFP4 alap szint jutalék elosztása zárt 4x7-es rendszerben történik....

SZINT Tagok száma Jutalék-Ft/tag Jutalék-Ft/SZINT
I. 4 300 1.200.-
II. 16 200 3.200.-
III. 64 100 6.400-
IV. 256 100 25.600.-
V. 1024 100 102.400.-
VI. 4096 100 409.600.-
VII. 16384 100 1.638.400-
  Hálózati jutalék 1.000.- 2.186.800
  Ajánlói jutalék 4.000.-/ ajánlott  
  összes: 5.000.-  

Mivel a Banner csomagok éves előfizetésüek, az AFP4 rendszerben kialakul a körforgásos rendszer......

Hogyan is történik a körforgás?
1.- Amint a banner következő évi előfizetése beérkezik, a tag, új pozícióval visszacsatlakozik
a csoportjában az aktuális szabad helyre.....
2.- Ettől kezdve, már két elosztó pozíció dolgozik a számára......
3.- Az első pozíció akkor szűnik meg, amikor kiépül a tag teljes besorolási csoportja...
4.- Amint a megszünés bekövetkezik, a tag lehetőséget kap arra, hogy havi 6350.-Ft költséggel, de éves díj befizetéssel (
76.200.-Ft), tovább lépjen az AFP4 program HARMADIK szintjére......  A harmadik szint bemutatóját lentebb olvashatod......
5.- A negyedik pontban leírtak folyamatosan vonatkoznak minden megszünő pozícióra,a körforgások során is.....

Mire egy-egy jutalékelosztó csoportod teljesen kiépül, bizony két-három év is eltelhet.
Ezt az időszakot csökkentheted folyamatos naponta történő népszerűsítő munkával.
Vagy...... Igényelheted a Központ segítségét úgy, hogy elindítod bármikor az AFP4 középső szintjét......

Közép szint:

A közép szintre két módon tudsz csatlakozni.......
1.- Elkezded az alap szintet, és később, tetszésed szerint bármikor csatlakozol a közép szinthez......vagy.....
2.- Egyszerre indítod az alap és a közép szintet.......

Itt, ezen a szinten nem te, hanem a Központ végzi, vagy végezteti el az AFP4 programot népszerűsítő munkát helyetted mindaddig, míg ki nem épül a csoportod első, második, és harmadik szintje...... Innen már a további szintek automatikusan épülnek.......

A közép szint díja egyszeri 88.900.-Ft.  Ezért az összegért is jár szolgáltatás.....
A PRIT rendszer normál csomagjának szolgáltatási része.......

A Központ ezt a díjat (88.900.- Ft) nem tartja meg, hanem a díjból 70.000.- Ft-ot betesz a közép szint jutalékelosztó alapjába és visszaoszt az alap szinthez hasonló 4x7-es elosztásban, szintenként 10.000.-Ft-ra bontva.....

AZ AFP4 közép szint jutalék elosztása zárt, 4x7-es rendszerben történik....

SZINT TAG/SZINT JUTALÉK/TAG JUTALÉK/SZINT
I.- 4 10.000.- 40.000.-
II.- 16 10.000.- 160.000.-
III.- 64 10.000.- 640.000.-
IV: 256 10.000.- 2.560.000.-
V. 1024 10.000.- 10.240.000.-
VI 4096 10.000.- 40.960.000.-
VII 16384 10.000.- 163.840.000.-
       
Összesen 21844 70.000.- 218.440.000.- Ft

Annak érdekében, hogy hűek legyünk a körforgás alkalmazásához, itt a közép szinten is
lehetőséget kapnak tagjaink két alkalommal arra, hogy újabb pozícióval visszacsatlakozzanak a Közép szinten is.....
- Az első visszacsatlakozás akkor válik lehetségessé, amikor a tagunk első, közép szintű
pozíciójában kiépül az első, második, harmadik és a negyedik szint is.......
- A Második visszacsatlakozás pedig akkor, amikor a hetedik szint is kiépül, és ezzel megszűnik az első közép szintű pozíció..... Ezzel válik folyamatossá a közép szint jövedelmeinek termelődése.....

Nos..... Azt hiszem, hogy ha csak az alap, és közép szint jövedelmeit nézzük, bátran mondhatjuk, hogy ez már közelít az anyagi függetlenséghez.....

De itt van még az AFP4 harmadik szintje:
Mint ahogyan az alap szint leírásában említem, ide, a harmadik szintre akkor tudsz csatlakozni, amikor az alap szinten levő csoportjaid kiépülnek....

Mire ez megtörténik addigra a kifizetett hálózati jutalékod egy csoportban:

2.186.800-Ft lesz........

Úgy gondolom, hogy ebből az összegből könnyedén ki tudsz fizetni évenként egyszer
76.200.- -Ft-ot annak érdekében, hogy itt már havonta érkezzen a termelődő jutalékod a bankszámládra.....
Ráadásul itt a harmadik szinten havonta kapod az ajánlói jutalékot (4000-Ft)-ot is, az
ajánlásodra csatlakozók után......

4.- Az AFP4 jutalékok kifizetési rendje........
-  Az AFP4 rendszer a banner csomagok profittermelő részének alap programja.
Az itt termelődött jutalékokat a többi profittól eltérően, havi zárást követően minden hónapban kifizetjük.  (megjegyzés: A bannerek többi profitjainak kifizetése évenként egyszer, az éves zárást követően történik...)

- Kifizethető MINIMUM jutalékok:
Ajánlói Jutalék kifizethető minimum összege: 5.000.- Ft
Hálózati jutalék kifizethető minimum összege az alap szinten: 5.000.-
Hálózati jutalék kifizethető minimum összege a közép szinten: 50.000.- Ft

- Magán személy esetén a kifizetett jutalékok adóköteles bevételként elszámolva SZJA adót von maga után, mely a tag költségének minősül.....

- Vállalkozások cégek esetén a kifizetendő jövedelmek bevételnek minősülnek, melyeket kiállított számla ellenében utaljuk ki......

5.- Jogok, és kötelezettségek:   Megegyezik az 
EOMK, és a PRI ASZF-ben
foglaltakkal


6.-  Az AFP4 tagság megszüntetése: 
Megegyezik az  EOMK, és a PRI ASZF-ben
foglaltakkal
  

Minden más, a programmal kapcsolatos vitás kérdésekben ez a leírás, és a PRI
ASZF-ben foglaltak döntőek.....

Balatonfüred: 2017-10-01.

Nos.... Kedves Olvasó!
Ha eddig eljutottál remélem elfogadod a véleményemet, mely szerint ebből kimaradnod egyszerűen felelőtlenség.....

Ezért csak annyit mondok, hogy Cselekedj!

Kattints az alábbi linkre, és rendeld meg a számodra leg megfelelőbb banner csomagot...

http://bannerek.site-mlm.com/index.php?page=megrendeles


 
 


 
 

Skype címem: bjutka11
Email:
partnerreklamiroda@gmail.com
Köszönöm, hogy olvasod a honlapunkat.
Jöjj vissza holnap is....No és később is.
                            
Sok-sok hasznos dolgot olvashatsz még itt...
Nézd meg a legújabb Facebook
Bejegyzéseimet      
   Kattints az ikonra    
 

látogató számláló